banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

19-10-2023

Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

5-10-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023

20-9-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023

19-9-2023

VỀ BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 30 tháng 06 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

16-8-2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.

15-8-2023

Ban hành Luật Đấu thầu 2023 và có có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

Luật gồm 10 chương với 96 điều với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành và được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023.

24-7-2023

Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

21-7-2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra.

14-7-2023

Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

6-7-2023

Quy định mới về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

5-7-2023

Ngày 20/6/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

26-6-2023

Một số chính sách mới về tiền lương, biên chế, phí có hiệu lực từ tháng 7/2023.

23-6-2023

Sửa đổi, bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; từ 10/6, thời gian tính hao mòn với máy photocopy, camera giám sát là 5 năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.

23-6-2023

Triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ trong việc quyết định giá đất cụ thể tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023

25-5-2023

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023

14-4-2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023.

14-4-2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023.

12-4-2023

Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 06/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

12-4-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, tại Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2023

16-3-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, tại Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022.

10-3-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn, tại Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022.

3-3-2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023.

2-3-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát đi Văn bản số 454/UBND-NNTN ngày 24 tháng 2 năm 2023 yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

24-2-2023

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Danh mục văn bản quy pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, tại Quyết định số 124/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2023.

22-2-2023

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562710 Tổng số người truy cập: 1674 Số người online:
TNC Phát triển: