banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BYT Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

25-5-2024

Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BYT Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

25-5-2024

Thông tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

14-5-2024

Thông tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (thay thế Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3-5-2024

Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

26-4-2024

Thông tư Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Ngày 06 tháng 03 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

10-4-2024

Huỷ thầu Gói thầu số 03 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tổ chức lựa chọn nhà thầu

Ngày 09 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về huỷ thầu Gói thầu số 03: Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Hà và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

10-4-2024

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 24/3/2024 quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

6-4-2024

Thông tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Ngày 06 tháng 03 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

26-3-2024

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

14-3-2024

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2024 về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023.

11-3-2024

Thông tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Ngày 06 tháng 03 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

6-3-2024

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2024

Tập trung ngay vào xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết; quy định về định giá đất; giải quyết đồng bộ, thống nhất những vướng mắc trong đấu thầu y tế;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2024.

5-3-2024

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4-3-2024

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 15 tháng 02 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

22-2-2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024.

7-2-2024

Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

7-2-2024

Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND Quy định quản lý, phân cấp quản lý các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum.

31-1-2024

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

31-1-2024

Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023.

31-1-2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

31-1-2024

Thông tư hướng dân một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh – Quản lý đường bộ cao tốc năm 2024

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BGTVT về Hướng dân một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh – Quản lý đường bộ cao tốc.

19-1-2024

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG

Sáng 18/01, tại Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với tỉ lệ tán thành cao. Đáng chú ý, 8 cơ chế, chính sách đặc thù được nêu rõ trong Nghị quyết này để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình này trong thời gian tới.

18-1-2024

19-10-2023

Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

5-10-2023

Trang sauPicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037669 Tổng số người truy cập: 1622 Số người online:
TNC Phát triển: