banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Nhằm triển khai tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đồng bộ và có hiệu quả, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 640/CV-VPQGGN ngày 16 tháng 10 năm 2023 về việc phát hành tài liệu điện tử về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

27-10-2023PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562724 Tổng số người truy cập: 1690 Số người online:
TNC Phát triển: