banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Nhằm triển khai tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đồng bộ và có hiệu quả, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 640/CV-VPQGGN ngày 16 tháng 10 năm 2023 về việc phát hành tài liệu điện tử về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

27-10-2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037246 Tổng số người truy cập: 8132 Số người online:
TNC Phát triển: