banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Chi tiết tại file đính kèm.

2-5-2018

Chi tiết tại file đính kèm.

2-5-2018

29-3-2018

29-3-2018

29-3-2018

29-3-2018

29-3-2018

29-3-2018

19-7-2017

19-7-2017PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562885 Tổng số người truy cập: 1903 Số người online:
TNC Phát triển: