banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

1-2-2024

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9-1-2024

3-1-2024

Theo Giấy mời số 30/GM-SKHĐT ngày 11/7/2023 về mời dự Hội nghị giao ban ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2023,

14-7-2023

Thực hiện Giấy mời số 272/GM-VP ngày 27/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trên cơ sở các tài liệu Hội nghị do Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi đến các đồng chí tham dự Hội nghị tài liệu họp như sau:

3-7-2023

Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 491/BKHĐT-VP ngày 30/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Giấy mời số 01/GM-SKHĐT ngày 03/01/2023 mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến về Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

3-1-2023

27-5-2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018223 Tổng số người truy cập: 2237 Số người online:
TNC Phát triển: