banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

24-11-2023

27-4-2020

27-3-2020

21-2-2020

7-1-2020

26-12-2019

25-11-2019

25-10-2019

24-9-2019

24-8-2019

24-7-2019

26-6-2019

23-5-2019

27-4-2019

22-3-2019

22-2-2019

22-1-2019

23-11-2018

23-10-2018

21-9-2018

21-8-2018

23-7-2018

25-6-2018

21-5-2018

23-4-2018

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562750 Tổng số người truy cập: 1731 Số người online:
TNC Phát triển: