banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Danh sách hộp thư điện tử công vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
20-11-2023

---

Chi tiết danh sách hộp thư điện tử công vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tại file đính kèm.

Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:370

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855137 Tổng số người truy cập: 2604 Số người online:
TNC Phát triển: