banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

30-11-2023

22-11-2023

7-11-2023

1-11-2023

24-10-2023

17-10-2023

10-10-2023

4-10-2023

26-9-2023

19-9-2023

12-9-2023

6-9-2023

29-8-2023

23-8-2023

15-8-2023

8-8-2023

1-8-2023

25-7-2023

18-7-2023

11-7-2023

4-7-2023

27-6-2023

6-6-2023

30-5-2023

24-5-2023

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562772 Tổng số người truy cập: 1764 Số người online:
TNC Phát triển: