banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông

Ngày 29/11/2023 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg về Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045

4-12-2023

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

28-7-2023

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 680/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

12-6-2023

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

12-6-2023

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km

1-11-2021

Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

13-11-2017

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

6-10-2014

ngày 16/8/2013,Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

27-8-2013

3-7-2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum

Ngày 10/4/2013, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum

12-6-2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sâm Ngọc linh tỉnh Kon Tum

11-6-2013

25-9-2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

30-8-2012

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Kon Tum

26-7-2012

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tổng thể Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum

Ngày 12/7/2012, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

25-7-2012

14-7-2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037374 Tổng số người truy cập: 8411 Số người online:
TNC Phát triển: