banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

28-7-2023

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 680/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

12-6-2023

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

12-6-2023

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km

1-11-2021

Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

13-11-2017

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

6-10-2014

ngày 16/8/2013,Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

27-8-2013

3-7-2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum

Ngày 10/4/2013, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum

12-6-2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sâm Ngọc linh tỉnh Kon Tum

11-6-2013

25-9-2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

30-8-2012

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Kon Tum

26-7-2012

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tổng thể Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum

Ngày 12/7/2012, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

25-7-2012

14-7-2011PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562841 Tổng số người truy cập: 1848 Số người online:
TNC Phát triển: