banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
5-7-2023

 Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1467/KH-SKHĐT về Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.

Nội dung chính của Kế hoạch số 1467/KH-SKHĐT, như sau:

VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thực hiện chuyển đổi các vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng liên quan đến việc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện một cách thường xuyên, khách quan, khoa học, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan và đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.VỀ

 NỘI DUNG:

- Đối tượng, phạm vi áp dụng.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác áp dụng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong đơn vị sự nghiệp trực Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư.

- Nội dung, hình thức, thời hạn chuyển đổi.

+ Nội dung định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Hình thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Được thực hiện bằng việc ban hành Quyết định điều động, bố trí công chức, viên chức theo nội dung quy định nêu trên. Trước 30 ngày, khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác, thông báo công khai cho công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi được biết. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức thực hiện theo phân cấp hiện hành.

+ Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

 Nội dung cụ thể Kế hoạch số 1467/KH-SKHĐT tại file đính kèm.

 

 

 

Phòng Đối ngoại - Hành chính
Số lượt xem:1752

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037223 Tổng số người truy cập: 8066 Số người online:
TNC Phát triển: