banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Thông báo giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ lạnh năm 2023, đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024

25-8-2023

15-12-2022

15-12-2022

18-3-2022

27-1-2022

29-7-2021

27-7-2021

5-7-2018PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562867 Tổng số người truy cập: 1881 Số người online:
TNC Phát triển: