banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024
20-5-2024
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1711/KH-UBND ngày 17/5/2024 về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024 với mục đích
- Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp sở, ban, ngành và cấp huyện; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và cấp huyện, thành phố.
- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và cấp huyện; trên cơ sở đó, đánh giá công tác điều hành của các sở, ban, ngành và cấp huyện trong năm 2024.
- Tiếp tục tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các Sở, ban, ngành và cấp huyện, thành phố từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
- Cung cấp công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. DDCI là công cụ giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách quan về hiện trạng môi trường kinh doanh tại tỉnh, qua điều tra DDCI để hỗ trợ công tác hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh.
- Xác định những điểm nghẽn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, song cũng giúp nhận diện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên địa bàn của tỉnh.
- Tạo kênh thông tin minh bạch để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan nhà nước.
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:232

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037263 Tổng số người truy cập: 8177 Số người online:
TNC Phát triển: