banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15-8-2022

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29-3-2022

Ngày 15/03/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 344/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu "Phát triển Mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước"

17-3-2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10-3-2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030.

17-3-2022

Ngày 26/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 456/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

17-2-2022

Ngày 23/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 1213/QĐ-UBND ban hành Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030”

17-2-2022

Ngày 24/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

17-2-2022

4-4-2016

19-2-2013

19-2-2013

19-2-2013
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037316 Tổng số người truy cập: 8303 Số người online:
TNC Phát triển: