banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Ngày 20 tháng 9 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

4-10-2023

Ngày 28/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

31-8-2023

Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…); tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục… là những lợi ích người dân nhận được khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

28-8-2023

Cẩm nang Chuyển đổi số

Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trân trọng giới thiệu Cẩm nang Chuyển đổi số được trích đăng từ nguồn: https://dx.mic.gov.vn

28-8-2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2729/UBND-KGVX về khẩn trương triển khai Năm dữ liệu số quốc gia

23-8-2023

Ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2672/UBND-NC về việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh

23-8-2023

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1948/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

26-6-2023

Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1459/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

8-6-2023

Ngày 25/5/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 1515/QĐ-BCĐCĐS ban hành Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023

6-6-2023

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về chính sách ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC) quy định về phí, lệ phí đăng ký và duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP). Chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền .vn gắn với các dịch vụ số (Website kinh doanh thương mại điện tử, blog, email…) trong các hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số.

31-5-2023

Trong Quý I/2023, lĩnh vực Kinh tế số có sự phát triển đáng ghi nhận. Cụ thể: Tính từ thời điểm đầu năm đến ngày 31/01/2023, Việt Nam có khoảng hơn 310 triệu lượt tải mới trên thiết bị di động, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 19% so với tháng trước; Việt Nam đang giữ vị trí thứ 4 về tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử với tốc độ tăng trưởng khoảng 40-50% trong năm 2020...

12-4-2023

“Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn với mong muốn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

12-4-2023

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 851/KH-BCĐCĐS về Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

29-3-2023

Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4465/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

15-2-2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4465/KH-UBND về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023

2-2-2023

Thúc đẩy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Văn bản số 4162/UBND-KGVX ngày 07 tháng 12 năm 2022 triển khai Văn bản số 5625/BTTTT-CĐSQG ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

9-12-2022

Ngày 02/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND, Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8-12-2022

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07 thàng 6 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

21-10-2022

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3164/KH-UBND về việc triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh

3-10-2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1250/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

26-8-2022

Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Cục Tin học hóa ban hành Văn bản số 1057/THH-DVCNTT về thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

12-7-2022

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

10-5-2022

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

10-5-2022PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562625 Tổng số người truy cập: 1545 Số người online:
TNC Phát triển: