banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Xây dựng thể chế quản lý Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam

Ngày 18/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4232/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xây dựng thể chế quản lý AI tại Việt Nam

19-6-2024

Thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 08/5/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 204/TB-VPCP về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

14-6-2024

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách

Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2006/UBND-KTTH về việc triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

14-6-2024

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 2054/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

13-6-2024

Thủ tướng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử

Kết luận Hội nghị sáng 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

11-6-2024

Phải “thông về tư tưởng” chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần có sự nhìn nhận đúng mức, đúng mực về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trước hết là để "thông về tư tưởng", từ đó mới tự tin làm, dám dấn thân.

2-6-2024

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp

Chiều 14/5, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp".

15-5-2024

Triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số

Ngày 06/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1529/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số.

6-5-2024

Cần coi không gian mạng như một không gian mới để bảo vệ chế độ, để làm thông tin đối ngoại

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản số 1578/BTTTT-TTĐN gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW

3-5-2024

Dự thảo tiêu chí lựa chọn hình thức thuê dịch vụ hoặc đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 25/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1591/BTTTT-CĐSQG gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xin ý kiến về tiêu chí lựa chọn hình thức thuê dịch vụ hoặc đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng NSNN

3-5-2024

Kết quả Chuyển đổi số năm 2023 của các đơn vị, địa phương

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

15-4-2024

Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)

Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0) vừa được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đây là cẩm nang hỗ trợ các đơn vị bảo vệ an toàn hệ thống thông tin trước các nguy cơ, rủi ro.

8-4-2024

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 969/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

28-3-2024

Kon Tum - Chuyển đổi số để tăng tốc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn

Trong định hướng chung của tỉnh Kon Tum, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn đang là hướng đi mới tích cực được kỳ vọng là mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Vì vậy, gắn kết du lịch nông thôn với chuyển đổi số và hướng tới các mục tiêu phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch chất lượng cao sẽ là “đòn bẩy” phát triển du lịch trong tương lai.

26-3-2024

Thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' trong chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện "5 xung kích", "6 khát vọng", là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

26-3-2024

Chuyển đổi số giúp thanh niên nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu

hanh niên đang tận dụng lợi thế của chuyển đổi số và mạng xã hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng về biến đổi khí hậu. Điều này cũng giúp thanh niên nâng cao khả năng tạo ra những cải tiến mới và thực hành các kỹ năng xanh.

22-3-2024

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND phê duyệt mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

22-3-2024

Chỉ đạo tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tại Công văn số 934/UBND-KGVX ngày 21/3/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, cụ thể:

21-3-2024

Rà soát, đánh giá đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng

Ngày 18/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 942/BTTTT-CATTT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Rà soát, đánh giá đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng theo Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024

20-3-2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Ngày 15/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 872/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

15-3-2024

Tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 12/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 810/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

15-3-2024

Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024

Ngày 13/3/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 96/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp ngày 6 tháng 3 năm 2024 về việc thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

14-3-2024

Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

9-2-2024

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 487/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

7-2-2024

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 484/UBND-KGVX về triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số;

6-2-2024

Trang sauPicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037190 Tổng số người truy cập: 7964 Số người online:
TNC Phát triển: