banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

17-10-2023

11-8-2023

4-4-2019

11-1-2019

Sau khi Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015.

19-1-2016

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

15-7-2015PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562678 Tổng số người truy cập: 1630 Số người online:
TNC Phát triển: