banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024
Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

8-4-2023

10-11-2021

13-10-2021

4-5-2020

Ngày 09/3/2018, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 252/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

15-3-2018

11-1-2018

Công ty TNHH Đồng Khánh Kon Tum đang có nhu cầu sang nhượng Cửa hành trưng bày, bán, bảo dưỡng xe ô tô tại số 380 C, đường Phan Đình Phùng (Quốc lộ 14), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

27-9-2016

7-10-2013

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

13-12-2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5036372 Tổng số người truy cập: 3496 Số người online:
TNC Phát triển: