banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Chương trình công tác năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
30-1-2024
Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT về Chương trình công tác năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

Theo đó, trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra 22 nhiệm vụ trọng tâm, 142 nhiệm vụ cụ thể và 38 nhiệm vụ thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, phân công lãnh đạo theo dõi, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ hoàn thành. Giao phòng Tổng hợp, Quy hoạch theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm thực hiện nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Sở tại giao ban định kỳ hàng tháng.
 
Chi tiết Chương trình công tác tại đây./.
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:1436

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080446 Tổng số người truy cập: 2999 Số người online:
TNC Phát triển: