banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Thủ tục hành chính: Xác nhận chuyên gia (Mã số TTHC: 2.002058.000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm (Mã số TTHC: 2.002050. 000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng (Mã số TTHC: 2.002053. 000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết địnhphê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (Mã số TTHC: 2.001991. 000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA,vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (Mã số TTHC: 1.008423. 000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 2.002335.000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 2.002334.000.00.00.H34)

22-6-2023

Thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 2.002333. 000.00.00.H34)

22-6-2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037410 Tổng số người truy cập: 8529 Số người online:
TNC Phát triển: