banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12-4-2023

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum"

 Căn cứ khoản 5, Điều 33 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Quy chế), có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2023 và thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trong đó, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND, gồm 05 chương và 22 điều; Phạm vi điều chỉnh của Quy chế quy định việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (chi tiết tại file Quyết định và Quy chế gửi kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định./.

Phòng ĐNHC, lbthoai
Số lượt xem:1383

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037221 Tổng số người truy cập: 8061 Số người online:
TNC Phát triển: