banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

2-11-2023

3-10-2023

29-8-2023

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

7-7-2023

7-6-2023

5-4-2023

2-3-2023

24-2-2023

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

16-2-2023

6-2-2023

19-1-2023

19-1-2023

23-12-2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10-6-2022

7-6-2022

9-5-2022

18-4-2022

16-2-2022

8-11-2021

28-10-2021

30-8-2021

23-7-2021

21-7-2021

20-7-2021PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562688 Tổng số người truy cập: 1645 Số người online:
TNC Phát triển: