banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thông báo kết quả họp giao ban ngày 07-9-2023
13-9-2023

     Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm ngày 07 tháng 9 năm 2023; sau khi nghe Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận một số nội dung như sau: Chi tiết tại file kèm theo

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:881

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037271 Tổng số người truy cập: 8216 Số người online:
TNC Phát triển: