banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
28-3-2024
Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 969/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đảm bảo theo quy định; Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, danh tính số, chữ ký số cá nhân, an toàn thông tin ở mức cơ bản cho người dân khi hiện diện và tham gia vào các hoạt động trên môi trường mạng.
 
Tăng cường nâng cao nhận thức về nền tảng số và cách tiếp cận sử dụng các nền tảng số trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số của đơn vị, địa phương; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức. Khẩn trương triển khai gán nhãn tín nhiệm mạng cho 100% website thuộc phạm vi quản lý.
 
Yêu cầu các cơ quan liên quan đôn đốc các cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; đề xuất sửa đổi các quy định phục vụ triển khai Đề án 06; Thúc đẩy việc triển khai đào tạo nhân lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; chú trọng thúc đẩy đào tạo công nghệ trong từng chuyên ngành, lĩnh vực như nhân lực y tế số, du lịch số hay nông nghiệp số,…
 
Liên quan đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt cấp độ bảo đảm an toàn thông tin tại Quyết định số 1795/QĐ-STTTT ngày 21 tháng 10 năm 2020; Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trang Thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đánh giá đạt 03 tiêu chí tín nhiệm (Không chứa các liên kết độc hại; Không thuộc danh sách đen; Không thuộc các mạng máy tính ma) và gán nhãn tín nhiệm mạng.

Xem cụ thể Công văn số 969/UBND-KGVX tại đây.

Chi đoàn thanh niên
Số lượt xem:1129

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947611 Tổng số người truy cập: 785 Số người online:
TNC Phát triển: