banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá
25-5-2024
Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BYT Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.
Theo đó, Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá; đã ban hành danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá; …
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư.
Số lượt xem:198

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037225 Tổng số người truy cập: 8071 Số người online:
TNC Phát triển: