banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Huỷ thầu Gói thầu số 03 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tổ chức lựa chọn nhà thầu
10-4-2024
Ngày 09 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về huỷ thầu Gói thầu số 03: Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Hà và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.
Lý do, Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03 do Sở Tài  nguyên và Môi trường tổ chức lựa chọn nhà thầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013 (này là điều c khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2023)./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.
Số lượt xem:557

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991245 Tổng số người truy cập: 2756 Số người online:
TNC Phát triển: