banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Thông tư Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
10-4-2024
Ngày 06 tháng 03 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
Theo đó, Thông tư quy định mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm: Mẫu Thông báo mời quan tâm, Hồ sơ mời quan tâm; Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ và Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.
Số lượt xem:163

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991222 Tổng số người truy cập: 2724 Số người online:
TNC Phát triển: