banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
19-10-2023

Nhằm đảm bảo đa dạng nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Trên cơ sở Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh đã biên tập hoàn chỉnh 01 tập (Nội dung chi tiết có Đề cương gửi kèm theo)

Phòng Đối ngoại - Hành chính
Số lượt xem:27

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562810 Tổng số người truy cập: 1811 Số người online:
TNC Phát triển: