banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập
25-5-2024
Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BYT Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
Theo đó, Thông tư này quy định về hoạt động đấu thầu thuốc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan hành chính nhà nước về y tế và đơn vị sự nghiệp y tế công lập, bao gồm: (i) Phân chia gói thầu và nhóm thuốc; (ii) Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc; (iii) Mua sắm tập trung thuốc.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2024./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư.
Số lượt xem:120

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037169 Tổng số người truy cập: 7901 Số người online:
TNC Phát triển: