banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhâm dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại Quyết định số 625/QĐ-UBND.

8-11-2023

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

25-10-2023

Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2023), sáng ngày 20/10/2023, Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử hình thành và phát triển của phong trào Phụ nữ Việt Nam.

20-10-2023

Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 10/10/2023, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định đã tiến hành cho ý kiến, biểu quyết thống nhất thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

12-10-2023

UBND Thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc thực hiện nội dung Kết luận số 02/KL-SKHĐT, ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã của Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum.

4-10-2023

2-10-2023

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

27-9-2023

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc là hoạt động được Trung ương Đoàn tổ chức định kỳ 2 lần trong mỗi 5 năm nhằm tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là những tấm gương sáng được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.

25-9-2023

Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum học tập kinh nghiệm và thu hút đầu tư dự án chế biến gỗ

Ngày 12/9, Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang về kinh nghiệm thu hút đầu tư chế biến gỗ và lâm sản. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Huỳnh Mười – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Tấn Liêm – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên là Chủ tịch UBND các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Tô và lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị có liên quan.

13-9-2023

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

28-8-2023

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

28-8-2023

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

24-8-2023

Chiều ngày 09/8/2023, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho Quần chúng Nguyễn Thị Diệu Linh .

9-8-2023

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Chương trình tình nguyện “Tiếp sức đến trường” năm 2023

Sáng ngày 04/8/2023, Liên Chi đoàn Cụm II thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo hè xã Hoà Bình, Chi đoàn Trung tâm y tế thành phố, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun taxi tại Kon Tum tổ chức Chương trình tình nguyện “Tiếp sức đến trường” năm 2023 tại Nhà Rông văn hóa thôn Pleichor, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

4-8-2023

2-8-2023

Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

75 năm qua (11/6/1948 – 11/6/2023), “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh đưa cách mạng nước ta đến những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Phong trào thi đua yêu nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng; là biện pháp chiến lược để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

28-7-2023

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Có thể khẳng định, tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa định hướng cho hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

28-7-2023

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

28-7-2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 21/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 ngành Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì hội nghị.

22-7-2023

Hội nghị giao ban ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 14/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì Hội nghị.

22-7-2023

Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn huyện Kon Plông thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đăk Ring, Đăk Nên, Măng Bút nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (7/7/1947-27/7/2023)

21-7-2023

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 12-7-2023, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có 48/48 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

12-7-2023

Trong 02 ngày 11-12/7/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn với xu hướng Marketing 5.0 tại Hội trường Khách sạn Đông Dương.

12-7-2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức “Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và Khởi nghiệp gắn với xu hướng Marketing 5.0”, diễn ra vào ngày 11, 12/07/2023, tại Hội trường khách sạn Indochine, địa chỉ 30 đường Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4-7-2023

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2023 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2023)

3-7-2023

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562745 Tổng số người truy cập: 1723 Số người online:
TNC Phát triển: