banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

20-11-2023

20-11-2023

20-11-2023

20-11-2023

20-11-2023

17-10-2023

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum tại Quyết định số 445/QĐ-UBND.

20-9-2023

Phê duyệt dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long,  xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2023

8-9-2023

5-9-2023

5-9-2023

5-9-2023

5-9-2023

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 336/QĐ-UBND

13-7-2023

10-7-2023

10-7-2023

10-7-2023

Phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến  trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023

23-6-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

13-4-2023

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562804 Tổng số người truy cập: 1803 Số người online:
TNC Phát triển: