banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

4-6-2024

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang tại Quyết định số 283/QĐ-UBND.

23-5-2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024.

8-5-2024

25-4-2024

25-4-2024

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

Ngày 14 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) tại Quyết định số 199/QĐ-UBND.

15-4-2024

6-4-2024

20-3-2024

20-3-2024

20-3-2024

5-2-2024

5-2-2024

5-2-2024

5-2-2024

22-1-2024

22-1-2024

27-12-2023

27-12-2023

27-12-2023

27-12-2023

27-12-2023

Về phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023

22-12-2023

Phê duyệt dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023.

7-12-2023

Phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa  cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023.

7-12-2023

20-11-2023

Trang sauPicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037344 Tổng số người truy cập: 8343 Số người online:
TNC Phát triển: