banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang
23-5-2024
Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang tại Quyết định số 283/QĐ-UBND.
Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thì Dự án có 04 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu khoảng 32.324 triệu đồng. Trong đó, Gói thầu thi công xây dựng có giá trị khoảng 30.788 triệu đồng, thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư.
Số lượt xem:75

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037169 Tổng số người truy cập: 7900 Số người online:
TNC Phát triển: