banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
20-3-2024
Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 16/TB-SKHĐT về chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng.
Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.
Chi tiết Thông báo tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:139

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947558 Tổng số người truy cập: 490 Số người online:
TNC Phát triển: