banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến Đăk Tô
5-2-2024

Ngày 02/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 07/TB-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô của Doanh nghiệp tư nhân  Toàn Tiến Đăk Tô.
Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13, sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến Đăk Tô đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.
Chi tiết thông báo tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:283

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947552 Tổng số người truy cập: 452 Số người online:
TNC Phát triển: