banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Chấm dứt hoạt động Dự án tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tại Tiểu khu 362, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma Vin
20-3-2024
Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 12/TB-SKHĐT về chấm dứt hoạt động Dự án tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tại Tiểu khu 362, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma Vin.
Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật đầu tư năm 2020.
Chi tiết Thông báo tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:200

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947560 Tổng số người truy cập: 496 Số người online:
TNC Phát triển: