banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)
15-4-2024
Ngày 14 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) tại Quyết định số 199/QĐ-UBND.
Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thì Dự án có 08 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu khoảng 174.176 triệu đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây lắp số 01 có giá trị khoảng 165.920 triệu đồng, thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có thời gia thi công 900 ngày./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.
Số lượt xem:279

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991249 Tổng số người truy cập: 2766 Số người online:
TNC Phát triển: