banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường lòng sông Đăk Pơ Ne, thôn 10, 11, 12, xã Đăk Ruồng và thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn (Công ty được chuyển đổi loại hình từ Doanh nghiệp tư nhân Tân Lập)
20-3-2024
Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 15/TB-SKHĐT về chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường lòng sông Đăk Pơ Ne, thôn 10, 11, 12, xã Đăk Ruồng và thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn (Công ty được chuyển đổi loại hình từ Doanh nghiệp tư nhân Tân Lập).
Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường lòng sông Đăk Pơ Ne, thôn 10, 11, 12, xã Đăk Ruồng và thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.
Chi tiết Thông báo tại đây./.
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:333

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947590 Tổng số người truy cập: 661 Số người online:
TNC Phát triển: