Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4415242
Số người online: 4353
 Lịch công tác tuần 19 năm 2013
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2003/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 Công bố kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum
Từ ngày 21–22/8/2013, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Ngân hàng phát triển Châu Á do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cùng Giám đốc ADB, ông Kimura dẫn đầu đã đến tỉnh Kon Tum làm việc và thực địa nhằm chuẩn bị cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ của Bộ trưởng 03 nước trong khu vực Hành lang biên giới khu vực Tam giác phát triển CLV tại khu vực Tây Nguyên vào tháng 1/2014.
 Lịch công tác tuần 38 năm 2013
 Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 7; ngày 11 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 cho các địa phương, đơn vị.
 Lịch công tác tuần (từ ngày 30/12/2013 đến ngày 04/01/2014)
 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về biển đảo
Ngày 10/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển đông
 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 17 tháng 01 năm 2014, trên cơ sở Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 39/TB-HDNĐ ngày 06 tháng 12 năm 2013 về việc bổ sung danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đợt này có 13 danh mục dự án với tổng diện tích 177,76ha tại một số địa phương nhằm tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum năm 2013
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum năm 2013 tăng 15 bậc so với năm 2012
 Hội nghị lấy ý kiến, góp ý vào Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Măng đen
 Hoãn tổ chức Hội nghị xây dựng cơ bản năm 2014
Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 805/SKHĐT-TH Về việc hoãn tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản năm 2014. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 777/SKHĐT-TH thông báo tổ chức Hội nghị xây dựng cơ bản năm 2014 vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2014.
 Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014
 Lịch công tác từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014
 Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng hợp các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào tỉnh
 Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tỉnh Kon Tum
 NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 2014
 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 8 năm 2014
 Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký của Trưởng phòng ĐKKD và Phó trưởng phòng ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2014
 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014
 UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 30 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 10 năm 2014
 Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 năm 2014
 Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2014
Trang trước  Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC