Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4414995
Số người online: 4067
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Kết luận thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10/25/2012 2:22:23 PM     
  Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký Kết luận thanh tra số 1982/KL-SKHHĐT về Kết quả thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
 

Theo Kết luận thanh tra, về cơ bản Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chấp hành các qui định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các dự án đầu tư với trách nhiệm làm chủ đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thực hiện tương đối nghiêm túc, phần lớn đúng chế độ qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Sở đã nỗ lực kêu gọi được nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, nhất là các nguồn vốn Trung ương để xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa vụ ghi ơn các liệt sỹ và người có công, đảm bảo phát triển ngành.

Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn tồn tại và sai sót. Các tồn tại điển hình là: Một số hồ sơ dự án chưa logic về thời gian; Xét tuyển tư vấn chưa đảm bảo về diều kiện năng lực theo qui định; Phê duyệt và thanh toán sai chế độ về định mức, đơn giá, thành phần công việc của chi phí thiết kế, chi phí lập dự toán, chi phí khảo sát, chi phí thí nghiệm; Sai qui định về trình tự thủ tục trong đấu thầu; Gia hạn hợp đồng vượt quá thẩm quyền cho phép; Hồ sơ quản lý chất lượng công trình chưa đúng qui định; Xét thầu thiết bị chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu; Báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư thực hiện chưa đúng qui định…

Kết luận thanh tra kiến nghị: Thu hồi tiền sai phạm về Ngân sách Nhà nước 178.278.969 đồng; Giảm trừ thanh toán 16.145.180 đồng; Hoàn chỉnh hồ sơ trước khi thanh toán 297.824.000 đồng; Yêu cầu chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng đối với các Nhà thầu có vi phạm; Đề nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Thanh tra Sở tham mưu thực hiện các công việc sau kết luận thanh tra

Chi tiết Kết luận thanh tra tại tập tin đính kèm.

 

Phòng Thanh tra  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kiện toàn Tổ công tác của Sở thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU
      Icon  Lễ kỉ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2012
      Icon  Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo NQTW4
      Icon  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum Qúy III/2012
      Icon  Tổ chức đón Tết Trung thu cho các cháu
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC