Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408347
Số người online: 4087
   Tiềm năng và cơ hội hơp tác
 Địa chỉ các các đơn vị của Tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện phát triển quan hệ hợp tác hành lang tuyến
7/27/2012 2:32:29 PM     
 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Địa chỉ : 125B Trần Phú - Thành phố  Kon Tum Điện thoại:  0603 862 320; fax: 0603 862 493

Email:            vpubnd@kontum.gov.vn

Website:        http://www.kontum.gov.vn

Chủ tịch:       Ông Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0603.861425.

  Email:  nguyenvanhung@kontum.gov.vn

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum

Điện thoại:    0603 559 666; fax :  0603 864 253

Email:           skhdt@kontum.gov.vn

Website:        http://skhdt.kontum.gov.vn

Giám đốc:     Ông Lê Ngọc Tuấn

 

 

Ông: Nguyễn Đình Bắc - Phó Giám đốc Sở Kế

hoạch và Đầu tư

Điện thoại:    0603 559 666; fax:  0603 864 253

Email:           ndbac.skhdt@kontum.gov.vn

                     backtpdi@gmail.com

 

SỞ NGOẠI VỤ

Địa chỉ:    40 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum

Điện thoại/fax : 0603 915 659

Email:       sngv@kontum.gov.vn

Website:    http://sngv.kontum.gov.vn

Giám đốc:  Nguyễn Thành Được

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Địa chỉ:   145 Urê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại/Fax: 060 3911 243

Email:           bqlkkt@kontum.gov.vn

Website:       http://www.kkt-kontum.com

Trưởng ban:  Nguyễn Trọng Hảo

 

SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ:       494 Trần Phú - Thành phố Kon Tum

Điện thoại:  0603.863255; fax:  0603.862508

Email:         sct@kontum.gov.vn

Website:      http://sct.kontum.gov.vn

Giám đốc:   Nguyễn Bộ 

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ:   170A Bà Triệu - Thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603.862538;  fax:  0603.861497

Email:         svhttdl@kontum.gov.vn

Website:      http://svhttdl.kontum.gov.vn/

Giám đốc:   Bùi Thị Thanh Vân

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Địa chỉ:      02 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum

Điện thoại: 0603.910260; fax :  0603.913436

Email:        ipckontum@gmail.com

Website:     http://www.ipckontum.gov.vn

Giám đốc:  Ông Võ Văn Manh

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

Địa chỉ:    129 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum

Điện thoại/Fax:  0603.913029

Email:           udn.it@ud.edu.vn

Website:       http://www.kontum.udn.vn

Giám đốc:    Đoàn Gia Dũng

Phòng THCL  
     
 Các tin khác:
      Icon  Champasak Grand Hotel
      Icon  Khách sạn Hải Âu
      Icon  Công ty cổ phần du lịch Pơ Lang Kon Tum
      Icon  Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
      Icon  Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC