Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408502
Số người online: 4349
   Tiềm năng và cơ hội hơp tác
 Sơ lược dự kiến tour du lịch lữ hành qua 8 tỉnh trên trục Đông - Tây qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa (Tour du lịch Rừng - Biển)
7/27/2012 9:51:41 AM     
 

SƠ LƯỢC DỰ KIẾN TOUR DU LỊCH LỮ HÀNH QUA 8 TỈNH TRÊN TRỤC ĐÔNG - TÂY QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y - PHU CƯA (TOUR DU LỊCH RỪNG - BIỂN)


TENTATIVE BRIEF TRAVEL TOUR THROUGH 8 PROVINCES ON EAST - WEST AXIS THROUGH BO Y -PHU CUA INTERNATIONAL BORDER GATE

(FOREST - SEA TOUR)

 

Xây dựng, thiết lập tuyến du lịch liên kết ba nước đi qua các điểm địa du lịch nổi tiếng của 8 tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan), Champasak, Sê Kông, Attapeu (Lào); Kon Tum, Quảng ngãi, Bình Định (Việt Nam) của ba nước; Tour du lịch này qua các địa danh, phong cảnh về văn hóa - tâm linh - lịch sử - lễ hội - ẩm thực - kinh tế, thương mại; du lịch mở đường cho đầu tư và thương mại. Được xác định các tour, đi qua một số địa danh nổi tiếng của 8 tỉnh, đó là:

Tour 1: Gồm khách các tỉnh Bình Định, Quãng Ngãi, Kon Tum tham quan các tỉnh Nam Lào và 2 tỉnh Đông Bắc Thái Lan Ubon Ratchathani, Sisaket, điểm cuối là cuối Tour (Ubon Ratchathani).

Tour 2: Gồm khách hai tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket tham quan các tỉnh Nam Lào và ba tỉnh của Việt Nam (Kon Tum, Bình Định, Quãng Ngãi), điểm cuối của Tuor là (Măng Đen - Kon Tum),

Tour 3: Sẽ qua 8 tỉnh, tham quan một số địa danh đặc biệt nổi tiếng mang màu sắc văn hóa, tâm linh, lịch sử, biển, rừng, lễ hội, ẩm thực.

- Tỉnh Bình Định: Điện Thờ Tây Sơn; khu du lịch Hầm Hô; khu du lịch Nhơn Lý, Phong Điện, Trung Lương, Vĩnh Hội và Tân Thanh; khu du lịch nước nóng Hội Vân...

- Tỉnh Quãng Ngãi: Khu du lịch Mỹ khê và đảo Lý Sơn; làng chứng tích Sơn Mỹ; khu công nghiệp Dung Quất; bảo Tàng Huyện Ba Tơ.

- Tỉnh Kon Tum: Tham quan quanh huyện KonPlong; Nhà thờ gỗ, Chủng viện; cầu treo KonLo, đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) - Phu Cưa (Attapeu).

- Tỉnh Attapeu: Tham quan Hồ Nõn Phạ, chùa Wat Sá Khẹ...

- Tỉnh Sê Kông: Tham quan thác Sê Nọi

- Tỉnh Champasak: Tham quan Đền cổ Wat Phou; Thác Khon Pha Phen; Resot Khon Pha Phen.

- Tỉnh Sisaket: Tham quan công viên Somdet Sri Nakarin, vách núi Mo E-Dang, văn hóa Khmer ở Na-Kon Ratchsima.

- Tỉnh Ubon Ratchathani: Tham quan trung tâm Lễ hội phật giáo, thành phố của nến.

Tổng số ngày của Tour du lịch rừng - biển khoảng 10 ngày, đi qua 8 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum (Việt Nam); Attapeu, Champasak (Lào); Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan), với chiều dài của tour 3:...........km

Develop, establish tourist routes linking the three countries go through the famous tourist locations of the 8 provinces of Ubon Ratchathani, Sisaket (Thailand), Champasak, Se Kong, Attapeu (Laos), Kon Tum, Quang Ngai, Binh Dinh (Vietnam) of three countries; This tour sites landscapes of culture - spirituality - history - festivals - cuisine - economic, trade, tourism open the way for investment and trade. Defined as the tour, come across some famous places of 8 provinces, namely:

Tour 1: Include customers in Binh Dinh, Quang Ngai, Kon Tum provinces visit provinces of Southern Laos and two Northeastern provinces of Thailand (Ubon Ratchathani, Sisaket), the end of the last Tour is Ubon Ratchathani.

Tour 2: Include customers of Ubon Ratchathani, Sisaket provinces visit provinces of Southern Laos and three provinces of Vietnam (Kon Tum, Binh Dinh, Quang Ngai), the end of Tour (Mang Den - Kon Tum).

Tour 3: Will the 8 provinces, visiting some famous places with coloring culture, spirituality, history, sea, forests, festivals, cuisine.

- Binh Đinh province: Tay Son Worship Ham Ho tourism resort, Nhon Ly, Phong Dien, Trung Luong, Vinh Hoi and Tan Thanh tourism resort; Hoi Van hot water tourism resort …...

- Quang Ngai Province: My Khe tourism resort and Ly Son Island; Evidence of Son My village; Dung Quat industrial zone; Ba To district Museum.

- Kon Tum Province: Tour around the KonPlong district; Wooden church, Seminary; KonLo suspension bridge, take the Bo Y international border gate (Kon Tum) - Phu Cua (Attapeu).

- Attapeu Province: Visiting Non Pha lake, Wat Sa Khe pagoda .....

- Se Kong Province: Visiting Se Noi falls

- Champasak Province: Visit Wat Phou ancient temple; Khon Pha Phen Falls; Resot Khon Pha Phen.

- Sisaket Province: Visiting Somdet Sri Nakarin park, Mo E-Dang cliff, Khmer culture in Na-Kon Ratchsima.

- Ubon Ratchathani Province: Visiting Buddhist Festival Center, the city of candles.

Total of days in the forest - sea tour  about 10 days, passing through eight provinces of Binh Dinh, Quang Ngai, Kon Tum (Vietnam); Attapeu, Champasak (Laos), Ubon Ratchathani, Sisaket (Thailand), with the tour length of Tour 3:  ……… km

Phòng THCL  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông tin về một số dự án kêu gọi đầu tư tại Khu du lịchquốc gia Măng Đen và Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum)
      Icon  Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
      Icon  Công ty cổ phần du lịch Quảng Ngãi
      Icon  Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat Vương quốc Thái Lan
      Icon  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC