Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397777
Số người online: 3323
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng năm 2023
8/28/2023 10:22:58 AM     
  Tháng 8 và 8 tháng năm 2023, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ...
Anh Trong tin
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
 

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tập trung sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc cây trồng vụ Mùa, đặc biệt là cây lúa và đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hằng năm khác. Hoạt động chăn nuôi gia cầm tương đối ổn định. Sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm.

2. Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm, hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng. Đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo mặc dù chịu tác động bởi khó khăn của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, song các đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định, một số nhóm ngành tăng cao như ngành chế biến thực phẩm, sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất vật liệu xây dựng... do nguồn nguyên liệu đảm bảo và tình hình tiêu thụ sản phẩm ổn định. Ngành sản xuất, phân phối điện có chỉ số sản xuất tăng do thời tiết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tương đối thuận lợi, lượng nước trên các hồ chứa luôn đảm bảo cho các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định nên sản lượng điện sản xuất tăng cao so cùng kỳ. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải hoạt động ổn định trong các tháng.

 Tính chung 8 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 11,07%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,66%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,77%; Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,20%.

3. Tính chung 8 tháng năm 2023 (tính đến ngày 20/8), có 188 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 52,2% kế hoạch và giảm 23,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 2.330 tỷ đồng, đạt 31,63% kế hoạch và giảm 50,68% so với cùng kỳ. Có 74 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm trước; 53 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; 156 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 9,83% so với cùng kỳ năm trước.

4. Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả.

 Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 61,91% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2023 đạt 552,95 tỷ đồng, tăng 53,23% so với cùng kỳ năm trước.

5. Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 0,7% (+140 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 3,4% (+675 tỷ đồng) so với cuối năm 2022, mức tăng trưởng nguốn vồn huy động cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (+0,6%). Mức lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống có xu hướng giảm và duy trì ở mức ngang bằng so với năm 2022.

6. Tháng 8/2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tháng 8/2023 ước đạt 2.802,9 tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 17,44% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng 2023 tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,78% so với cùng kỳ năm trước.

 Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa trong tháng 8/2023 giảm so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tăng 15,33% về lượng khách vận chuyển và tăng 17,15% lượng hàng hóa vận chuyển so với cùng kỳ năm trước.

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,59% so với tháng trước (tác động chính là do giá xăng dầu và giá gas tăng mạnh). So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 1,26% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,59%. Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 5,05%.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

Chi đoàn thanh niên  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thủ tướng: Phát triển Kon Tum nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững hơn nữa
      Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Công điện về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023
      Icon  Xúc tiến thương mại tại Hungary và Đức
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC