Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397819
Số người online: 3395
   Thông báo
 Kế hoạch luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2023
7/10/2023 9:09:22 AM     
 

 Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT về Kế hoạch luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2023

Nội dung chính của Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Luân chuyển, phân công lại lĩnh vực  phụ  trách đối  với  công chức lãnh đạo quản lý để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với cán bộ quản lý (CBQL) nhằm phát huy, sử dụng  hiệu  quả  đội ngũ CBQL; góp phần  khắc  phục  tình  trạng  khép  kín, cục  bộ trong từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ CBQL.

- Công tác luân chuyển, phân công lại lĩnh vực phụ trách được tiến hành định kỳ, đúng đối tượng, đảm bảo khoa học, dân chủ, công  khai, khách quan; phát huy khả năng, năng lực của CBQL. 

- Coi trọng công tác tư tưởng để CBQL, công chức tự giác thực  hiện và nghiêm túc chấp hành quyết định luân chuyển, phân công lại lĩnh vực phụ trách của cấp có thẩm quyền.

-  Đảm  bảo  tính  tổng  thể, đồng  bộ,  liên  thông,  có  luân  chuyển  dọc,  luân chuyển ngang giữa các phòng trong Sở.

- Phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

II. NỘI DUNG:

- Đối tượng, phạm vi áp dụng:

+ Các đồng chí trong quy hoạch CBQL của đơn vị: xem xét luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng.

+ Các đồng chí cấp trưởng đã đảm nhiệm chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị (từ 8 năm trở lên) mà còn đủ tuổi bổ nhiệm lại sang phòng khác.

+ Các đồng chí cấp phó đã đảm nhiệm chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị (từ 8 năm trở lên) mà còn đủ tuổi bổ nhiệm lại: điều động sang phòng khác hoặc phân công lại lĩnh vực phụ trách. 

+ CBQL đang bị xem xét, xử lý kỷ luật chưa thực hiện luân chuyển, điều động. 

- Nội dung, hình thức, thời hạn chuyển đổi:

+ Nội dung luân chuyển công tác: Chuyển đổi công tác cán bộ công chức, phụ trách từ phòng này sang phòng khác trong cơ quan.

+ Hình thức luân chuyển công tác cán bộ công chức: Được thực hiện bằng việc ban hành quyết định luân chuyển cán bộ công chức theo nội dung quy định nêu trên. Trước 30 ngày, khi bắt đầu luân chuyển cán bộ công chức, thông báo công khai cho công chức, thuộc đối tượng luân chuyển được biết.

+ Thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ công chức thực hiện theo phân cấp hiện hành.

+ Thời gian luân chuyển: ít nhất 3 năm (36 tháng) đối với một lần luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc xem xét, quyết định.

 

Nội dung cụ thể Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT tại file đính kèm.

 

Phòng Đối ngoại - Hành chính  
     
   File đính kèm:1587-KH-SKHDT ngay 09-6-2023 Ke hoach luan chuyen CBQL.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
      Icon  Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 4 năm 2023
      Icon  Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 3 năm 2023
      Icon  Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân, Gặp mặt Doanh nghiệp, Doanh nhân Xuân Quý Mão 2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC