Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397601
Số người online: 3017
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum
5/23/2023 9:09:08 PM     
  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện của huyện Ia H’Drai, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum, Đăk Glei và Kon Rẫy lần lượt tại các Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023, số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023, số 206/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023, số 228/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 và số 227/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023
 

       Đối với huyện Ia H’Drai, trong tổng diện tích 98.021,81ha, các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân bổ trong năm Kế hoạch lần lượt là 91.188,44 - 6.827,95 - 5,42 ha. Để đạt mục tiêu Kế hoạch, Quyết định cũng đề ra kế hoạch thu hồi các loại đất với diện tích 552,40 ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 505,74 ha.

Tương tự đối với huyện Ngọc Hồi, trong tổng diện tích 83.936,25ha, các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân bổ trong năm Kế hoạch lần lượt là 77.334,93 - 5.261,18 - 1.340,14ha; diện tích thu hồi các loại đất 617,27ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 524,23 ha.

Đối với thành phố Kon Tum, tổng diện tích là 43.601,18 ha, các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân bổ trong năm Kế hoạch lần lượt là 30.345,54 - 13.069,83 - 185,81 ha; diện tích thu hồi các loại đất 1.491,35 ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.117,57 ha.

Đối với huyện Đăk Glei, trong tổng diện tích 149.364,50 ha, các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân bổ trong năm Kế hoạch lần lượt là 142.051,38 - 5.050,51 - 2.262,61 ha; diện tích thu hồi các loại đất 693,35ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 917,22 ha.

Cuối cùng là huyện Kon Rẫy, trong tổng diện tích 91.390,32 ha, các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân bổ trong năm Kế hoạch lần lượt là 87.035,66  - 4.046,65 - 308,01 ha; diện tích thu hồi các loại đất 195,02 ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 297,14 ha.

Để Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện được tổ chức thực hiện có hiệu quả, bên cạnh tuân thủ việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ khác, như chỉ tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất; thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng Kinh tế Ngành  
     
   File đính kèm:UB phe duyet 2023.rar
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
      Icon  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
      Icon  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy
      Icon  Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
      Icon  Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC