Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4415287
Số người online: 4413
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023
4/17/2023 10:37:47 PM     
  Ngày 07 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1004/UBND-KGVX về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Cụ thể như sau:
 

             1. Thống nhất giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 cho các địa phương như sau:

 - Chỉ tiêu giảm nghèo chung toàn tỉnh: 4,04%.

 - Chỉ tiêu giảm nghèo từng huyện, thành phố: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai  thực  hiện  hiệu  quả các cơ chế, chính sách và các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 20223 và Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 20224; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ chỉ tiêu được giao  và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định giải pháp cụ thể, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn quản lý.

4. Đề nghị Thường  trực các huyện ủy, thành ủy: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển  khai  công  tác giảm  nghèo  bền  vững tại địa phương. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực, kể cả nguồn xã hội hóa; triển  khai  thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực vươn lên thoát  nghèo của người  dân...phấn đấu  thực  hiện đạt và vượt  chỉ tiêu được giao.

Phòng Khoa giáo Văn xã  
     
   File đính kèm:Phụ lục - Giao chi tieu giam ngheo nam 2023.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược văn hóa đối ngoại
      Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
      Icon  [INFOGRAPHIC] Những nội dung chính của Nghị quyết hội nghị Chính phủ với địa phương
      Icon  Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023
      Icon  Chủ động, tích cực phòng, chống dịch sốt xuất huyết
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC