Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4399470
Số người online: 1135
   Thông báo
 Công tác thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
8/19/2022 11:52:36 PM     
  Tạm dừng thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 2957/TB-VP về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn về công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Kon Plông. theo dó:

1- Ủy ban nhân dân tỉnh Thống nhất thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư hoặc giới thiệu địa điểm đối với các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông chưa có báo cáo kết quả khảo sát hoặc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo thời hạn như sau:

- Đã hết thời hạn khảo sát, lập hồ sơ theo quy định tại văn bản đồng ý chủ trương.

- Đã quá 12 tháng kể từ ngày ban hành đối với văn bản đồng ý chủ trương không quy định thời hạn khảo sát, lập hồ sơ.

               2- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục dừng việc thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông trong thời gian Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen chưa được phê duyệt theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 458-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2022 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 860/UBND-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2022. ae) êueeyyThống nhất thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư hoặc giới thiệu địa điểm đối với các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông chưa có báo cáo kết quả khảo sát hoặc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theothời hạn như sau:-Đã hết thời hạn khảo sát, lập hồ sơ theo quy định tại văn bản đồng ý chủ trương.-Đã quá 12 tháng kể từ ngày ban hành đối với văn bản đồng ý chủ trương không quy định thời hạnkhảo sát, lập hồ sơ.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, có văn bản thông báo cho các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan biết, thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết; hoàn thành trước ngày 15tháng 8 năm 2022.b)Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục dừng việcthu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông trong thời gian Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen chưa được phê duyệt theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 458-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2022 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 860/UBND-KTTH ngày 28tháng 3 năm 2022a) Thống nhất thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư hoặc giới thiệu địa điểm đối với các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông chưa có báo cáo kết quả khảo sát hoặc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theothời hạn như sau:-Đã hết thời hạn khảo sát, lập hồ sơ theo quy định tại văn bản đồng ý chủ trương.-Đã quá 12 tháng kể từ ngày ban hành đối với văn bản đồng ý chủ trương không quy định thời hạnkhảo sát, lập hồ sơ.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, có văn bản thông báo cho các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan biết, thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết; hoàn thành trước ngày 15tháng 8 năm 2022.b)Sở dhoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục dừng việcthu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông trong thời gian Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen chưa được phê duyệt theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 458-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2022 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 860/UBND-KTTH ngày 28tháng 3 năm 2022

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân  
     
 Các tin khác:
      Icon  Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022
      Icon  Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022”
      Icon  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
      Icon  Thông báo kết quả họp giao ban ngày 10-5-2022
      Icon  Về chủ trương thu hút các Dự án nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC