Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4399549
Số người online: 1599
   TIN ĐẦU TƯ
 Về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình
3/8/2012 10:41:08 AM     
Anh Trong tin
Công trình thủy lợi
 

            Hiện nay, một số công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang triển khai thi công bị ảnh hưởng của biến động giá nguyên – nhiên – vật liệu trên thị trường, giá nhân công thay đổi do Nhà nước tăng mức lương tối thiểu làm tổng mức đầu tư công trình tăng cao vượt giá trị đã được UBND tỉnh phê duyệt (phần lớn các công trình này được phê duyệt trong năm 2008, 2009, 2010).
             Hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể để điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư xây dựng công trình khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới. Vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1403/BXD-KTXD ngày 18/8/2011 trả lời nội dung này với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đề cập :
...”- Trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:
            Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát lại các dự án có tổng mức đầu tư vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt do chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng tăng. Nếu việc tăng chi phí do nguyên nhân khách quan (do chính sách, chế độ, giá cả đền bù thay đổi) làm tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến tăng tổng mức đầu tư thì UBND thành phố xem xét cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư.
           - Đối với các dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động giá. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ do người quyết định đầu tư quyết định. 
            - Trường hợp các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu việc điều chỉnh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD mà làm vượt tổng mức đầu tư .
             - Đối với những dự án phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới"....

Phòng Thẩm định  
     
 Các tin khác:
      Icon  Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 của tỉnh Kon Tum
      Icon  Điều chỉnh Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn nước ngoài năm 2012
      Icon  Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012
      Icon  Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC