Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397656
Số người online: 3134
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021
11/16/2021 2:33:27 PM     
 

LỊCH TUẦN (08/11/2021-12/11/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, 08/11/2021

Sáng

07:00-07:30

Hội ý cơ quan đầu tuần

Toàn thể CBCCVC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

14:00-17:00

Dự họp thống nhất nội dung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nội dung đề xuất của UBND huyên Tu Mơ Rông

Phòng Kinh tế ngành

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ 3, 09/11/2021

Sáng

07:00-11:00

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Ia H'Drai theo QĐ số 258-QĐ/TU (cả ngày)

Đ/c Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Ia H'Drai

Chiều

13:30-17:00

Dự hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP và Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

14:00-17:00

Dự làm việc về điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum

Đ/c Phan Văn Tùng

UBND tỉnh

14:30-17:00

Làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh

Đ/c Ngô Việt Thành; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 10/11/2021

Sáng

08:00-11:00

Dự họp triển khai nhiệm vụ Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) (chờ GM)

Đ/c Ngô Việt Thành

UBND tỉnh

Chiều

14:00-17:00

Dự họp giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021

Đ/c Phan Văn Tùng; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

HĐND tỉnh

14:00-17:00

Dự họp để rà soát cho ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế -xã hội năm 2021 và dự kiến chỉ tiêu chủ tiếu kế hoạch năm 2022

Đc Ngô Việt Thành; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

UBND tỉnh

14:00-17:00

Dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2022

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ 5, 11/11/2021

 

 

 

Sáng

08:00-11:00

Dự kiểm tra và làm việc về phát triển Hợp tác xã, kinh tế tập thể tại huyện Kon Rẫy (01 ngày) (Chờ GM)

Lãnh đạo Sở

Huyện Kon Rẫy

Chiều

14:00-17:00

Dự họp Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư

Đ/c Ngô Việt Thành, Đ/c Phan Văn Tùng

UBND tỉnh

Thứ 6, 12/11/2021

 

 

 

Sáng

07:00-11:00

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Ngọc Hồi theo QĐ số 258-QĐ/TU (cả ngày)

Đ/c Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Ngọc Hồi

08:00-11:00

Dự đánh giá tình hình triển khai Chương trình cấp tỉnh năm 2021 thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

Phòng Kinh tế ngành

Trung tâm Nước sạch và VSMT

Chiều

14:00-17:00

Dự buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đ/c Phan Văn Tùng

UBND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC