Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4398864
Số người online: 5332
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2011
12/21/2011 11:03:44 AM     
  Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 2208/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện nhiện vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2011.
Anh Trong tin
 

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Về thu ngân sách:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan thuế các cấp rà soát, áp dụng các biện pháp để quản lý, thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời; đặc biệt là thu nợ thuế, phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011 vượt 7% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

+ Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành hành chính; thực hiện tốt việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 101/2011/NĐ-CP; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường thúc đẩy sản xuất, giảm nhập siêu, góp phần kiềm chế lạm phát, tăng thu ngân sách.

+ Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, chống thất thu; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế; kiểm tra ra soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, các nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật và chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế.

- Về chi ngân sách:

+ Tổ chức thực hiện điều hành chi ngân sách theo định hướng thắt chặt chi tiêu, thực hành chống lãng phí, thất thoát nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ động dành nguồn đối phó với thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh, xã hội, quốc phòng, an ninh…

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các nhiệm vụ chưa triển khai, các khoản chi chưa phân bổ… khẩn trương triển khai, thực hiện hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; thực hiện tốt các quy định đối với đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ chi phí học tập miễn giảm học phí, hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh chịu tác động bất lợi do giá cả tăng góp phần làm ổn định xã hội. Đối với các nhiệm vụ, chính sách đã được Trung ương bổ sung kinh phí thực hiện phải khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và nhu cầu kinh phí để cân đối, đảm bảo nguồn thực hiện nhiệm vụ và chi trả cho các đối tượng chậm nhất trước ngày 31/12/2011.

+ Quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách nhà nước và tăng thu ngân sách năm 2011 theo đúng quy định.

+ Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tăng cường kiểm soát chi, tạm dừng thanh toán đối với việc trang bị mới xe ô tô, điều hòa, thiết bị văn phòng…và các khoản chi không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

- Về công tác quản lý giá cả thị trường:

Sở Công thương phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường bình ổn thị trường giá cả trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; Tiếp tục cải cách hành chính, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí bất hợp lý; thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, tăng giá tại các chợ dân sinh và cửa hàng bán lẻ chống đầu cơ, tăng giá…

- Về triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2012:

+ Các sở, ban, ngành khối tình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương phân bổ dự toán NSNN đúng quy định; trong đó chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

+ Triển khai tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của chính phủ; thực hiện tốt vai trò chủ động, điều hành nhiệm vụ của ngành, đơn vị để gắn với nguồn lực được giao; bố trí lại chi tiêu, điều chỉnh quy mô tổ chức cho phù hợp, thực hành triệt để tiết kiệm chi tiêu đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức…

Phòng Tổng hợp chiến lược (lược ghi). Ảnh từ www.kontum.gov.vn  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012 của tỉnh Kon Tum
      Icon  Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 2015
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012
      Icon  Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
      Icon  Về công tác rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC