Thứ 3, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4412635
Số người online: 4028
   GIỚI THIỆU
 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
4/6/2020 7:38:02 AM     
 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

TỈNH KON TUM

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Vị trí, chức năng

- Vị trí: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Chức năng: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về thủ tục đầu tư, khởi nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về pháp luật, kinh tế - xã hội, dự báo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong nước, trong khu vực lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, tìm hiểu, lựa chọn lĩnh vực, dự án để đầu tư.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và tổ chức lập tóm tắt dự án để giới thiệu, kêu gọi đầu tư.

- Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, lập thủ tục đầu tư hoặc dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp.

- Tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

- Tổ chức biên tập, in ấn các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông tin về định hướng, chính sách hỗ trợ, các ý tưởng/dự án khởi nghiệp được duyệt và xây dựng các chuyên đề, phóng sự đối với những điển hình tốt về khởi nghiệp để đưa tin nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn.

- Thiết lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu về khởi nghiệp.

- Tiếp nhận, tham mưu tổ chức xét duyệt định kỳ và phối hợp thực hiện hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Nhân sự 

1

Lê Công Dinh

Giám đốc

0928334456

lcdinh.skhdt@kontum.gov.vn

Bộ phận Tổ chức hành chính

2

Nguyễn Thị Diệu Linh

Văn thư, Kế toán

0372181402

ntdlinh.skhdt@kontum.gov.vn

3

Trần Thị Hạnh

Chuyên viên

0349565863

tthanh.skhdt@kontum.gov.vn

Bộ phận nghiệp vụ

4

Đinh Khắc Quang

Chuyên viên

0947966978

dkquang.skhdt@kontum.gov.vn

5

Hồ Thị Thanh Thuý

Chuyên viên

0905459321

httthuy.skhdt@kontum.gov.vn

6

Lê Nguyễn Diễm Hằng

Chuyên viên

0973325009

lndhang.skhdt@kontum.gov.vn

7

Phạm Thế Đắc

Chuyên viên

0934134699

ptdac.skhdt@kontum.gov.vn

8

Nguyễn T. Thanh Huyền

Chuyên viên

0971474468

ntthuyen.skhdt@kontum.gov.vn

9

Hoàng Ngọc Tú

Chuyên viên

0972675278

hntu.skhdt@kontum.gov.vn

10

Nguyễn Q. Quỳnh Trang

Chuyên viên

0935786628

nqqtrang.skhdt@kontum.gov.vn

Liên hệ 

- Phone: 02603910260 

- Fax: 02603913436 

- Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn 

- Website: ipckontum.gov.vn

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Nguyễn Thanh Toàn
      Icon  Lê Ngọc Anh Tuân
      Icon  Nguyễn Thị Quý
      Icon  Thanh tra
      Icon  Phòng Đăng ký kinh doanh
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC