Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397704
Số người online: 3201
   Kêu gọi đầu tư
 Danh mục dự án giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư giai đoạn 2011 - 2015
12/14/2011 1:31:28 PM     
 

 

DANH MỤC DỰ ÁN TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
             
TT Tên dự án Mục tiêu Quy mô/
công suất
Địa điểm Nhu cầu
vốn đầu tư
(tỷ VNĐ)
Ghi chú
I LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP         04 Dự án
1 Nhà máy chế biến dược phẩm Sản xuất chế biến dược phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 50 triệu SP/năm Các huyện, thành phố 70 Đang triển khai lập quy hoạch
2 Khai thác chế biến Dolomit Khai thác. Chế biến, tạo sản phẩm mới; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh 32 triệu tấn; diện tích: 4 Km2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy 20 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh
3 Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu Cung cấp nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 150.000 tấn SP/năm Các huyện, thành phố   Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh
4 Nhà máy chế biến thủy sản Giải quyết đầu ra cho ngành nuôi trồng thủy sản, thu hút lao động và giải quyết việc làm cho người dân địa phương 1.000 tấn/năm Các huyện, thành phố   Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND, ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
II LĨNH VỰC DU LỊCH         03 Dự án
1 Du lịch sinh thái thám hiểm buôn làng Tây Nguyên trên sông Pô Kô Xây dựng khu du lịch văn hoá các dân tộc, tạo điều kiện thu hút khách du lịch tìm hiểu nét đặc sắc, sự kết hợp hài hoà trong phát triển tinh hoa văn hoá của các dân tộc vùng Tây Nguyên   Trên Sông Pô Kô 90 Đang triển khai lập quy hoạch
2 Dự án cáp treo Xây dựng hệ thống cáp treo phục vụ du lịch   Kon Plong 50 Đang triển khai lập quy hoạch
3 Du lịch sinh thái suối nước nóng Đăk Côi Khu du lịch, nghĩ dưỡng, kết hợp với du lịch sinh thái, chữa bệnh, … 2 km2 Huyện Kon Rẫy 30 Đang triển khai lập quy hoạch
III LĨNH VỰC XÂY DỰNG         05 Dự án
1 Bến, bãi đỗ xe Nhằm xã hội hóa trong việc kinh doanh bến, bãi đỗ xe, …   Các huyện   Quy hoạch các huyện
2 Các khu giải trí trung tâm Xây dựng khu giải trí trung tâm và các dịch vụ đi kèm 143 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y   Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ
3 Siêu thị số 203 Lê Hồng Phong Phục vụ nhu cầu mua sắm 1.100m2 203 Lê Hồng Phòng, TP Kon Tum 20 Thông báo số 225/TB-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh
4 Lò giết mổ tập trung Quản lý giết mổ, góp phần nâng cao chất lượng, về sinh an toàn thực phẩm   Các huyện, thành phố   Quy hoạch các huyện, thành phố
5 Xây dựng nhà máy thu gom và xử lý rác Góp phần bảo vệ môi trường, lợi dụng tổng hợp từ nguồn rác thải   Các huyện, thành phố   Quy hoạch các huyện
III LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP         06 Dự án
1 Các dự án rau, hoa xứ lạnh Phát triển vùng chuyên canh rau, hoa xứ lạnh; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa bàn. 1392 ha Xã Măng Cành, Đăk Long, xã Hiếu huyện KonPlông 60 Đang triển khai lập quy hoạch
2 Các dự án trồng cà phê chè vùng Đông Trường Sơn Trồng thử nghiệm cây cà phê chè có giá trị kinh tế cao ở vùng Đông Trường Sơn 1.000 ha Tu Mơ Rông; Đăk Glei; Kon Plong 50 Đang triển khai lập quy hoạch
3 Các dự án trồng cao su xứ lạnh Đông Trường Sơn   1.000 ha Tu Mơ Rông; Đăk Glei; Kon Plong   Đang triển khai lập quy hoạch
4 Cây dược liệu dưới tán rừng Cung cấp nguyên liệu, sản xuất , chế biến các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Cây Sa Nhân, cây thảo quả…)   Tu Mơ Rông; Đăk Glei; Kon Plong   Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND, ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
5 Đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển các làng văn hóa - du lịch công đồng các dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong Hình thành các làng văn hóa - du lịch tạo điểm nhấn trong vùng du lịch sinh thái Măng Đen Diện tích khoảng 16 ha Huyện Kon Plong 126 Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh
6 Trồng cây JaTroPa Nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học 250 ha Huyện Kon Rẫy   Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND, ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

  
     
 Các tin khác:
      Icon  Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020
      Icon  Danh mục dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC