Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408414
Số người online: 4204
   Đầu tư công
 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, hoàn thiện 72 Nhà ở doanh trại Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, hoàn thiện 72 Nhà ở doanh trại Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 Danh sách các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023
Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.
 UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023
Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1078/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.
 Infographics: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.
 Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 92% kế hoạch Trung ương giao
Tính đến ngày 31/01/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 2.749,8 tỷ đồng, đạt khoảng 81,2% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao và đạt khoảng 92% kế hoạch vốn Trung ương giao.
 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 141/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
 Về lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 Bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3749/UBND-KTTH về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch hàng năm từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu:
 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 31 tháng 8 năm 2022
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Văn bản số 3082/UBND-KTTH ngày 16/9/2022 về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.
 UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022
Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022, trong đó:
 Đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1642/SKHĐT-TH về việc đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.
 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1054/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công.
 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 938/UBND-KTTH hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 861/UBND-KTTH về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum đến ngày 31 tháng 01 năm 2022
Thực hiện Công văn số 848/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum đến ngày 31 tháng 01 năm 2022.
 Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng tháng trên Hệ thống thông tin về đầu tư công
 Công văn số 915/SKHĐT-TH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ
 Công văn số 3269/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng
 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2017
 Tăng cường công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh
 Nghị định quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 Quy định đối với cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc, không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
 Công văn số 2299/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
 Hướng dẫn báo cáo công tác đấu thầu năm 2017
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC