banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đăk Tô
4-7-2024
Chiều 03/7, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Tô về tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện.


Quang cảnh buổi làm việc
 
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Đăk Tô.
 
Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, UBND huyện Đăk Tô đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn. Đã hoàn thành công tác thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, xây dựng quy chế hoạt động theo quy định; đồng thời đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện, giám sát, đánh giá các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo quy định.
 
Về kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện Đăk Tô có 3 xã đạt từ 15-17 tiêu chí của xã nông thôn mới và 5 xã đạt từ 10-13 tiêu chí; 3 xã đạt từ 8-15 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao; 2 thôn (thôn 1, xã Tân Cảnh và thôn 1, xã Diên Bình) đạt 10/10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 5 thôn đạt từ 8-10 tiêu chí của thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tính đến cuối năm 2023, số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1.141 hộ, chiếm 8,76% so với tổng số hộ dân toàn huyện, giảm 3,07% so với cuối năm 2022.
 
Về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện đã xây dựng 6 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ 43 hộ dân vay vốn xây dựng nhà ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 5 hộ, thực hiện 1 dự án sắp xếp, ổn định dân cư, thực hiện 1 lớp tập huấn về nội dung đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện. Đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi còn 17,7%, giảm 6,6% so với năm 2022.
 
Về tình hình giải ngân vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 là 119,231 tỷ đồng, đến 31/5/2024 đã thực hiện giải ngân 6,654 tỷ đồng; đối với nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến giao đối ứng là 19,128 tỷ đồng, huyện đã giao vốn từ đầu năm 2024 để thực hiện các dự án, công trình, dự kiến trong tháng 6/2024, khi các dự án, công trình hoàn thành sẽ thực hiện giải ngân nguồn vốn.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc ban hành các văn bản quản lý, cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc các Chương trình MTQG của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm và chưa đồng bộ, đầy đủ; còn nhiều nội dung còn vướng cơ chế, đối tượng thụ hưởng; nguồn kinh phí huyện còn hạn hẹp nên việc cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện đối ứng các Chương trình MTQG rất khó khăn...
 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận
 
Thảo luận tại buổi làm việc, các sở, ngành đã trao đổi trả lời một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giúp huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Đăk Tô trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn thời gian qua.
 
Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình MTQG và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương, đồng chí đề nghị UBND huyện Đăk Tô tiếp tục thực hiện có hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các chương trình MTQG theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/12/2023, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/01/2024 và Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 của UBND tỉnh.
 
Tổ chức hiệu quả công tác thông tin, truyền truyền về các chương trình MTQG gắn với thực hiện có hiệu quả 02 cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 02 phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình...

Chi đoàn thanh niên
Số lượt xem:33

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080552 Tổng số người truy cập: 3125 Số người online:
TNC Phát triển: